Full Name
Faloppi, Giovanni di Pietro
 
Variants
Giovanni da Modena